hackaton, digitale dienstverlening

In de aanloop naar de hackathon van De Publieksbalie op vrijdag 29 november in Amsterdam vroegen wij de organisatoren het hemd van het lijf!

Een interview met De Publieksbalie

in aanloop naar de hackathon op vrijdag 29 november!

Hoe is de publieksbalie ontstaan?
Project De Publieksbalie is ontstaan uit een samenwerking tussen SIM en DisGover. In opdracht van SIM heeft een groep trainees van DisGover in dit project onderzoek verricht naar grote knelpunten in de digitale dienstverlening van gemeenten, ervaren door inwoners en ondernemers. Een belangrijke bevinding is dat de verwachtingen van de doelgroep vaak niet overeenkomen met de dienstverlening die wordt geboden door gemeenten. Om tot innovatieve oplossingen te komen voor dit vraagstuk organiseren wij op 29 november a.s. een hackathon waar deelnemers met verschillende achtergronden op multidisciplinaire wijze ideeën genereren.

Achtergrondinformatie DisGover
DisGover helpt overheidsinstanties, zoals gemeenten en ministeries, efficiënt en effectief in te spelen op veranderingen. DisGover werkt met jonge ambitieuze mensen die willen bouwen aan een betere en klantvriendelijke overheid.

Wat is het doel van de publieksbalie?
Het vinden van een gamechanger rondom een groot knelpunt voor burgers en/of ondernemers, waarmee de digitale dienstverlening van gemeenten wordt verbeterd.

Wat hebben jullie de afgelopen periode gedaan?
In de eerste fase van het project hebben wij onderzoek verricht naar knelpunten in de digitale dienstverlening van gemeenten door in gesprek te gaan met eerstelijns professionals bij de afdeling Burgerzaken van gemeenten (KCC-medewerkers), maar zijn wij ook het gesprek aangegaan met inwoners en ondernemers. Op die manier hebben we zowel naar de afnemers en verleners van de digitale dienstverlening gekeken. Onder meer dankzij het uitzetten van enquêtes hebben wij een selectie aan knelpunten kunnen identificeren. Uiteindelijk hebben we 1 overkoepelend thema gekozen, wat centraal staat tijdens de hackathon. De tweede fase van het project staat in teken van de organisatie van de hackathon.

Wat was de belangrijkste vinding tijdens de afgelopen periode of waren jullie nog ergens door verrast?
Een belangrijke bevinding is dat de verwachtingen van de doelgroep vaak niet overeenkomen met de dienstverlening die wordt geboden door gemeenten. Zo verwachten inwoners een snellere doorlooptijd van hun vragen, maar willen zij ook beter op de hoogte worden gehouden wat de huidige status van hun verzoek is.

Waarom organiseren jullie de hackaton?
DisGover gelooft sterk in de kracht van samenwerken, niet alles wat oud is, is verkeerd en wat nieuw is, is goed. Een combinatie uit beide werelden is de sleutel tot succes. Een hackathon is dé manier om op innovatieve wijze en in co-creatie te werken aan oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk.

Wanneer is het voor jullie een geslaagde hackaton?
Iedere verbetering in (digitale) dienstverlening is wenselijk, maar het project is geslaagd wanneer er één of meerdere ideeën uit de hackathon komen, waarvan iedereen enthousiast wordt om het werkelijkheid te laten worden.

Wie doen er mee? En kan je je nog inschrijven?
Professionals met diverse expertises (o.a. wetenschap, techniek, beleid, uitvoering), maar ook inwoners zijn welkom om hun ervaringen en ideeën te delen! Kortom, iedereen met interesse in dit vraagstuk is welkom!

Waarom moeten ze mee doen?
De samenleving is constant in beweging en van de overheid wordt verwacht dat ze effectief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder digitalisering. Laten we in gezamenlijkheid innovatieve mogelijkheden bedenken om een steentje bij te vragen aan ontwikkelingen in de digitale dienstverlening van gemeenten voor inwoners en ondernemers. We zijn immers allemaal inwoner!

Wat gebeurt er na de hackathon?
De groep met het beste idee wordt verkozen tot ‘winnaar van de hackathon’ en ontvangt als prijs een creatieve brainstorm workshop, gefaciliteerd door DisGover. Dit geeft de mogelijkheid om het idee nog verder uit te werken.

Heb je nog een tip voor ambtenaren die voor de online dienstverlening verantwoordelijk zijn?
Wees je ten alle tijden bewust van de onzekerheid waarin inwoners en ondernemers kunnen zitten. Sommige vragen hebben voor inwoners een dusdanige prioriteit, terwijl het voor ambtenaren kan aanvoelen als ‘een uit duizenden’. Goede communicatie naar de inwoner kan hier sterk bij helpen.

Ben je enthousiast geworden? Schrijf je dan direct in voor de Hackathon op vrijdag 29 november via de onderstaande button! 

>  JA, IK WIL MEEDOEN AAN DE HACKATON

Voor meer informatie over de Publieksbalie kan je contact opnemen met Victor Dieteren.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je nu in voor de SIM nieuwsbrief