Regeerakkoord, leiderschap
"Vanmorgen heb ik het regeerakkoord nog eens doorgelezen. Dat wil zeggen, de inleiding en de belangrijkste ICT paragraaf. En eigenlijk werd ik daar wel heel blij van."

 

Voor mij geeft dit “Vertrouwen in de toekomst” wat ook het motto van dit akkoord is. Nederlanders zijn goed in muggenziften en zout op slakken leggen, het is allemaal niet goed en kan toch zoveel beter. Maar is dat nu ook zo? Ik lees toch vooral dat leiderschap voor resultaat zorgt. Leiderschap geeft resultaat, dat zie ik elke dag weer bij onze klanten.

Vier pijlers

Voor iedereen die het regeerakkoord nog niet heeft doorgelezen, doe dat eens een keer. De inleiding beslaat twee A-viertjes, dat is voor iedereen te doen. Het geeft mij wel een beeld waar deze regering met Nederland naar toe wil. De basis wordt gevormd door vier pijlers:

  • Investeren in voorzieningen die voor ons allemaal zijn;
  • Hervormen voor zekerheid en kansen in een nieuwe economie;
  • Een ambitieus klimaatbeleid;
  • Een herkenbaar Nederland met een sterke internationale inbedding.

De laatste drie punten hebben een minder directe impact op wat SIM met haar klanten doet. Voor mij als werknemer, ouder en inwoner van Nederland vind ik ze zeker wel herkenbaar. Nederland moet Nederland zijn, maar wel in een internationale context. We kunnen Europa in mijn ogen niet wegdenken, net zo min als de rest van de wereld. Alleen al voor mijn kinderen heb ik de overtuiging dat wij ons veel meer moeten inspannen voor ons klimaat. Ik wil niet alleen nu gelukkig leven, dat moet ook mogelijk zijn voor mijn kinderen en die van hun. Hervormingen zijn simpelweg nodig in onze veranderende wereld. Of het nu gaat om het belastingstelsel, de hypotheekrenteaftrek of hoe we omgaan met flexibele arbeidscontracten; we moeten bij de tijd blijven.

Voorzieningen voor ons allemaal

In de pijler Investeren in voorzieningen voor ons allemaal, komt een hele paragraaf terug over de “Vernieuwing openbaar bestuur en ICT-dienstverlening”.  Daarin wordt gesteld dat “Een goed functionerend openbaar bestuur weet zich aan te passen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Aanpassing aan de digitale samenleving is niet alleen noodzakelijk, het biedt ook mogelijkheden voor een betere dienstverlening.” Heel erg waar wat mij betreft. Ook de zaken die verder in deze paragraaf staan zetten aan tot denken. Zo worden er e-mailadressen opgenomen in de BRP, krijgen burgers in het kader van participatie het “right to challenge” en wordt er geïnvesteerd in proactieve waarschuwing vanuit Mijnoverheid.nl middels bijvoorbeeld pushberichten. Ook heeft Open Data een prominente plek, om de transparantie vanuit de overheid te vergroten.

Een basis voor resultaat

Een heleboel van dit soort zaken bieden in mijn ogen een basis om resultaat voor onze gemeenschap neer te zetten. Vanuit mijn vorige blog hebben jullie al kunnen lezen dat ik geloof in Mijnoverheid.nl en dat daar ook zaken beter kunnen. Een overheid die dichtbij is, moet gemakkelijk kunnen communiceren met haar achterban. E-mailadressen en pushberichten horen daarbij, dat zijn voorzieningen voor ons allemaal. Net als herkenbaarheid vanuit de overheid waarmee je zaken wil doen. Dat is waarom ik geloof in een persoonlijke internet portaal of bedrijven internet pagina. Met de investeringen in de vernieuwing van openbaar bestuur en ICT-dienstverlening wordt een basis neergezet om resultaten te bereiken.

En hoe zit het dan met leiderschap?

Het huidige regeerakkoord is het resultaat van de langste formatie uit de geschiedenis. Maar liefst 208 dagen heeft het geduurd. Hierover hoor je op allerlei plekken commentaar. Er wordt in mijn ogen wel heel gemakkelijk voorbij gegaan aan de versplintering van ons politieke bestel. Een coalitie vormen met 4 partijen is niet makkelijk, en dan heeft deze ook nog maar een meerderheid van 1 zetel. Uiteindelijk is het in mijn ogen leiderschap dat ervoor zorgt dat we een kabinet geformeerd hebben. En als ik de namen van de bewindslieden zie, dan ben ik daar op voorhand niet negatief over. Dit leiderschapsteam geeft mij wel vertrouwen in de toekomst van ons prachtige land.

Overal is leiderschap nodig!

De parallel naar de wereld van SIM en onze klanten is eenvoudig te trekken. In de zaken die wij willen realiseren, is ook leiderschap vereist. In alle projecten waar wij trots op zijn speelt leiderschap een belangrijke rol. Dat zorgt ervoor dat keuzes gemaakt worden, hindernissen worden overwonnen, en resultaat wordt bereikt. Het omgekeerde is evenveel waar. Net wat te vaak zie ik dat we er niet uithalen wat erin zit. We onvoldoende keuzes maken. Of ook wel struikelen over een hindernis in een project. Om resultaten te halen is vaak de slimme tooling van SIM noodzakelijk, het fundament wordt echter gelegd door de mensen die ermee werken. Leiderschap is de sleutel tot succes. Wanneer we dat voldoende ontwikkelen, heb ik alle vertrouwen in de toekomst, en gaan we samen prachtige dingen realiseren. Ik wil me daar maximaal voor inspannen. Wie doet er met me mee?

Ik ben heel benieuwd wat uw visie op het bovenstaande is, en treedt dus graag hierover met u in contact. Dat kan via mijn email adres: f.vandeVinne@simgroep.nl

Frank van de Vinne, Commercieel Directeur bij SIM