Online dienstverlening, Lokale overheid, Website, waarstaatjegemeente, VNG Realisatie

Aan de slag met jouw eigen online dashboard!

Inwoners verwachten steeds meer dat zij producten en diensten bij hun gemeente online kunnen aanvragen. In toenemende mate speelt de dienstverlening en ondersteuning zich af daar waar de inwoner zich bevindt: op de bank, in de trein of op kantoor. Deze dienstverlening varieert van het aanvragen van een afvalcontainer en een parkeervergunning tot het melden van ondertrouw en inzage in bouwdossiers. Het is voor de inwoner belangrijk dat je als gemeente de mogelijkheid biedt om producten en diensten digitaal aan te vragen, zodat zij hun zaken simpel online kunnen regelen.   

VNG Realisatie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de volwassenheid van de digitale dienstverlening van gemeenten. Daarbij is per gemeente en per product vastgelegd of het mogelijk is het product digitaal aan te vragen en wat het digitale volwassenheidsniveau hiervan is. Een product is 100% digitaal volwassen wanneer het digitaal veilig en gemakkelijk in gebruik is. Een product is onvolwassen als bijvoorbeeld een aanvraag alleen schriftelijk bij de balie kan worden ingediend. Digitale volwassenheid is een wijze om uit te drukken in hoeverre er sprake is van een geavanceerde digitale toepassing.

Deze worden onderverdeeld in 4 verschillende niveaus:  
Niveau 1 - aanvraag(formulier) is niet digitaal beschikbaar (0%) 
Niveau 2 - digitaal downloaden (van het aanvraagformulier) waarbij de inzet van een printer nodig is om de aanvraag te verwerken (33%) 
Niveau 3 - Mogelijkheid om digitaal de aanvraag in te dienen door middel van bijvoorbeeld een webformulier; hierbij is de inzet van een printer niet nodig (66%) 
Niveau 4 - De website geeft de mogelijkheid gebruik te maken van een voor ingevuld formulier en digitaal opsturen/ uploaden (100%) 

In het document ‘Toelichting Onderzoek Digitale Volwassenheid van Gemeenten 2018’ kun je meer lezen over deze volwassenheidsniveaus. Hierin vind je ook een overzicht van de onderzochte producten ten behoeve van burgers in 2018 met scores digitalisering 2017, 2018 en het verschil. Zo lees je bijvoorbeeld dat de mogelijkheid tot het maken van een afspraak een score heeft van 91% in 2018. Met een verschil van maar liefst 24% was dit in 2017 nog 67%. Je kunt dus stellen dat een afspraak maken bij de meeste gemeenten makkelijk gaat en het afgelopen jaar is gestegen. Daarentegen zie je ook dat het percentage bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart met 43%, een afvalcontainer met 46% en een parkeerontheffing met 55%, wat lager uitvallen. Hier liggen op dit moment kansen voor gemeenten om dit te verbeteren.  

58 veelvoorkomende producten

Voor het onderzoek is er een verdeling gemaakt van 58 veelvoorkomende producten voor inwoners en ondernemers bij gemeenten die digitaal kunnen worden aangevraagd. Deze informatie wordt gebundeld in een online dashboard waar je als gemeente je eigen gegevens kunt vergelijken met andere gemeenten. Ook zijn er rapporten te downloaden, waarin de gegevens inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe werkt waarstaatjegemeente?

Het online dashboard waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze website vind je kerngetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. Deze cijfers kun je met elkaar vergelijken en verbinden. Je kunt kaartjes, tabellen en grafieken maken voor eigen gebruik. Erg interessant!

Aan de slag met jouw eigen dashboard!

Het dashboard kan worden gebruikt voor het opstellen van gemeentelijk beleid of om gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te vergelijken. De gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en De Burgerpeiling, maar ook vanuit jouw eigen gemeente aangeleverde data worden in dit dashboard geïntegreerd. Ga naar www.waarstaatjegemeente.nl en klik op ‘Dienstverlening en digitalisering’. Vervolgens kun je je gemeente invullen en kiezen op welk niveau je de gegevens wilt vergelijken. Je kunt hier bijvoorbeeld kiezen uit gemeente, Nederland en provincie. Het dashboard haalt alle gegevens op en maakt deze direct inzichtelijk. 

Als gemeente kun je de data uit de dashboards meenemen in de besluitvorming, voor agendavorming, verantwoording of voor onderzoek.
Benieuwd hoe je de database verder kunt analyseren? Bekijk hieronder instructiefilmpjes voor verdere uitleg.

Instructiefilmpje deel 1 - inleiding dashboard

Instructiefilmpje deel 2 - vergelijkingen maken met data

Wil jij de score digitale volwassenheid verbeteren? Of ben je benieuwd hoe je deze gegevens zo goed mogelijk kunt analyseren?
Stuur ons een mail via info@simgroep.nl. We helpen je graag verder!

Bron: waarstaatjegemeente

Mis nooit de laatste tips...

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!