Flitspeilingen, HowAboutYou, Lokale overheid

Wil je weten hoe jongeren het wonen en diverse voorzieningen in jouw gemeente beleven? Of wil je inwoners laten meedenken zodat je de ideeën mee kunt nemen bij de verdere plannen? Naast bewonersbijeenkomsten kan een flitspeiling antwoord geven op allerlei soorten vragen / dilemma's die spelen.

Aan de slag met Flitspeilingen

De peiling zelf bestaat uit een korte vragenlijst, die met een advertentie wordt verspreid op Facebook en Instagram. Ook de 'unusual suspects' bereik je zo, waardoor je een representatief beeld krijgt van wat de bevolking vindt! Een flitspeiling laat je binnen één week precies zien wat klanten denken over een bepaald beleid, project, product of dienstverleningskanaal. Handig voor het krijgen van een representatief beeld van de dienstverlening van de gemeente. Of over nieuwe maatregelen, zoals verruiming van de openingstijden, afvalscheiding of aardgasvrij worden. Deze informatie is natuurlijk cruciaal als je als organisatie wilt aansluiten bij je klanten. 

Wat voor peilingen zou je als organisatie kunnen doen? 

  • Verkennende peiling: waar moet de overheid volgens de bevolking aan denken bij een nieuw beleid of nieuwe maatregel?
  • Gedragsfactoren-peiling: wat beweegt mensen om (meer) gewenst gedrag te tonen? Je kunt dit inzetten om de opkomst te bevorderen tijdens verkiezingen. 
  • Doelgroep-peiling: hoe wil een doelgroep betrokken worden? Handig als je bezig bent met jongerenparticipatie.
  • Prioriteiten-peiling: aan welke punten moet het college/bestuur eerst werken volgens de bevolking?

HowAboutYou helpt je graag! 

reputatiemanagement-1024x768Onze partner HowAboutYou richt zich 100% op de publieke sector. Zij zijn partner van 350 klanten in de overheidsbranche en zijn daarmee marktleider. Zij spreken de taal en begrijpen de dynamiek van de overheid én haar inwoners. Wil je meer weten over Flitspeilingen? En/ of kun je hulp gebruiken bij jouw social media van strategie tot praktijk? Vul dan hieronder je gegevens in en onze relatiebeheerder vertelt je graag de mogelijkheden!  

Deze blog is geschreven in samenwerking met HowAboutYou. 

Ja, ik wil meer weten!