Sociaal domein, Inwoners

Uit CBS onderzoek blijkt vorig jaar het aantal Nederlanders dat een overheidswebsite bezoekt met 4 procentpunten te zijn toegenomen ten opzichte van 2016. Op gemeentelijke websites komen mensen vooral voor burgerzaken producten. Maar direct daarna zijn mensen vooral op zoek naar informatie over sociale voorzieningen. Een grote groep Nederlanders, ca. 22%, krijgt op enig moment te maken met een regeling in het kader van het sociaal domein. Cliënten met een uitkering in het kader van de Participatiewet hebben zelfs meerdere keren per maand contact met de gemeente. Soms wel meer dan 10 keer!

Hoe teleurstellend moet het zijn om op een gemeentelijke website wel informatie te vinden, maar niet daadwerkelijk actie kunt ondernemen. Of anders gezegd: de interactie met de informatie aan kunt gaan. Of dat je veelvuldig terugkerende administratieve verplichtingen niet online kunt uitvoeren. Er is dus veel aan gelegen om met name de klantprocessen binnen het sociaal domein, daar waar dit kan, zoveel mogelijk te digitaliseren. Niet alleen burgers hebben hier profijt van. Gemeenten en samenwerkingsverbanden die de afgelopen jaren de slag naar ‘massaal digitaal’ al hebben gemaakt zijn minder tijd kwijt aan administratief/logistieke processen.

Daardoor kunnen zij meer tijd besteden aan persoonlijke contacten met inwoners die werkelijk het verschil kunnen maken. Vooral in persoonlijk aandacht wordt het verschil gemaakt tussen een uitkering krijgen en geactiveerd worden. Tussen ondersteuning ervaren of het zelf maar moeten uitzoeken. Tussen meedoen en exclusie. Al de rest regelen we digitaal. En ook dat doen we persoonlijk! We vragen niet meer naar gegevens die al bekend zijn en geven de burger zoveel mogelijk inzicht in zijn lopende zaken. Zo zetten we mensen online in hun kracht. Niet alleen omdat het moet, maar SIMpel weg omdat het kan!

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!